هفده صفحه- رایگان

مسئولیت پختن هر نسخه به عهده شماست

گاهنامه قرن پانزدهمی- شماره اول- سال اول

صفحه‌ی 17

نسخه‌هایی برای پختن جهان

بر کشیدن چنین بارى سترگ شهامت را لخته‌لخته از گرده‌هایت خواهد مکید اى سیزیف گرچه قلب‌ات سخت در جوشش و کار است لیک راه هنر بى‌پایان است و آدمى را مجال اندک

شارل بودلر

آوریل بی رحم ترین ماه هاست
از خاک مرده گل یاس می رویاند خواهش و خاطره را در هم می آمیزد و ریشه های افسرده را با باران بهاری بر می انگیزد. زمین را با برف فراموشی می پوشاند و حیات نا چیزی از ناچیزی از آوندهای ریشه های خشک می نوشاند تابستان غافل گیرمان کرد : بر فراز اشتارن برگرز رسید و رگباری بارید . ما در میان ستون ها پناه گرفتیم . در آفتاب به راه افتادیم و در هوفگارتن قهوه ای خوردیم و ساعتی صحبت کردیم. این ریشه ها که چنگ می زنند چیستند این شاخه ها که می بالند از بطن این زباله دان ، این سنگستان ؟ پسر انسان .

تی اس الیوت

سرمقاله‌ای برای هیچ یک از فصول

مهارت سرخوردگی

آنقدر همه چیز چشم را کور می کند که نمی دانی این زرق و برق زیادی ذات اشیاء هستند یا اصلا شئ ای اینچنین وجود ندارد. نمی دانم که هنر دیروز و امروز دارد و یا خیر. هر چه هست امروز فقط سرخوردگی ست. من فکر میکنم در ابتدای هر متنی باید مولف خودش را بی مرکز کند. من اعتراف می کنم که سرخورده ام و این سرخوردگی به حتم در کل این نوشته تاثیرش را می گذارد. دیدگاه منِ مولف و اینکه در چه حال روحی ای باشم و یا اینکه قند خون من تا چه اندازه بالا و…

< بیشتر بخوانید

آخرین‌ها

زمان مطالعه 60دقیقه

کدام؟ زندگی سلحشورانه یا اضطراب؟

ر مطالبی با نام های  ” اگر جهان سراسر متن باشد” و ” چپ بازی، وسواس و حقیقت متن”  که کافی ست با همین نام ها در اینترنت جستجویشان  کنید، به این نکته توجه کرده بودم که متن ته نشین می شود.…

< بیشتر بخوانید
زمان مطالعه 56دقیقه

چپ بازی، وسواس و حقیقت متن

ته نشینی متن در متن «اگر جهان سراسر متن باشد»، به یک نکته توجه نشد و آن ته نشینی متن است. ته نشینی برخی از متن ها در طول زمانی بسیار کند صورت می پذیرد. یعنی دامنه ی اثرگذاری یک متن در…

< بیشتر بخوانید
زمان مطالعه 36دقیقه

اگر جهان سراسر متن باشد

لحظه ای تصور کردم که اگر جهان سراسر متن باشد چه می شود؟ از اینکه اگر جهان سراسر متن باشد چیست؟ پاسخ این دو سوال بنیادهای اندیشه و فلسفه را در بر میگیرد. اصلا یک نویسنده و یا مولف به چه دلیلی…

< بیشتر بخوانید
زمان مطالعه 2دقیقه

اضطراب انسان مدرن

در حالت عادی انسان دچار روزمرگی است و در دلمشغولی های زندگی روزانه مستحیل است. اما اگر دریابد که اولاً در دنیایی ست که در بودن آن نقشی نداشته است و ثانیاً عاقبت با مرگ که همانا نه- بودن است، مواجه خواهد…

< بیشتر بخوانید
زمان مطالعه 31دقیقه

دموکراسی 2، یک ضرورت بنیادین

دموکراسی واقعاً دموقراضه وضعیت و صورت کلی دموکراسی این روزها بسیار قراضه شده است. وجود ابزارهای جدید نوروساینس و عصب شناسی بیش از پیش به سیاست مدارها این اجازه را داده است که بتوانند در بهترین شکل اجرا شده ی دموکراسی هم،…

< بیشتر بخوانید
زمان مطالعه 18دقیقه

شعر بی‌جا

خیلی ها فریاد می زنند که جای شاعر زندان یا اینجا و آنجا نیست. خب البته متن حرف هایشان درست است اما در نهایت جای شاعر هیچ جا نیست. به هنر مدرن که خوب نگاه کنید متوجه می شوید وجود مدیاها و…

< بیشتر بخوانید

پادکست

بررسی‌ها

avatar109020127-0